Større skrift: A A A

Lokale forhandlinger 2016

Noen få klubber har hatt lokale lønnsforhandlinger i år. Resultatene ligger fra 1,8 til 2,88 prosent.Oppdatert med resultater pr 24 august.

Oversikt over lokale forhandlinger .
24.08.2016

Tariff 2016: Enighet mellom Parat og mediebedriftene

Det ble tirsdag ettermiddag oppnådd enighet i tarifforhandlingene mellom Parat og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) om Presse- og medieoverenskomsten. Parats forhandlingsleder Odd Jenvin sier han er godt fornøyd med resultatet.
24.05.2016

Enighet mellom Parat/Parat Media og MBL

Hovedpunktene i oppgjøret er som følger:
• Minstelønnssatsene heves med  3,3 %:
Over 18 år                                        kr. 25989.- pr måned
Mer enn 2 års ansiennitet                 kr. 28563 .- pr måned
2 års relevant høgskole/universitet   kr. 31277 .- pr. måned

• Et justeringstillegg på 2000 kr pr årsverk som fordeles lokalt etter visse kriterier.

Endringer i avtaleteksten:
§ 15 – Særbestemmelse for salgskonsulenter, ny viktig presisering: 
Endringer i provisjonsvilkårene skal være kjent for den enkelte medarbeider før iverksettelse.

Tariffinformasjon mai 2016

24.05.2016