Større skrift: A A A

– Vi er en effektiv og løsningsorientert organisasjon

Parat Media legger bak seg nok et spennende år, og organisasjonens leder Liz Ovesen ser frem mot et nytt år som leder for en spennende medlemsgruppe. Hun er aldri i tvil om hva det er som er den viktigste oppgaven for Parat Media. Vi jobber for at våre medlemmer skal ha en best mulig arbeidshverdag. Det viktigste vi kan fokusere på, er at våre medlemmer skal ha et godt avtaleverk og gode tariffavtaler. Dette gjør at de kan føle en trygghet i sin arbeidssituasjon, sier Ovesen.

Liz Ovesen har vært leder av Parat Media siden 2005. Hun har tidligere jobbet i salgsavdelingen til VG, og har dermed god erfaring fra bransjen hun representerer.

Da jeg begynte å jobbe i VG var de fleste på huset organisert. På min arbeidsplass var det en stor og veldrevet medlemsgruppe, og det var helt naturlig for meg å organisere meg, sier Ovesen.
Og jeg mener fortsatt at alle burde organisere seg. Vår største konkurrent som forbund er ikke et annet forbund, det er de som er uorganisert. Vi må synliggjøre for denne gruppen viktigheten av å stå sammen som forbund, tilføyer hun.

I disse dager foregår det en aktiv vervekampanje blant Parat Medias medlemmer, og Liz Ovesen trekker frem gode grunner til at flere bør bli medlem i Parat Media.

Som forbund er vi en effektiv og solid organisasjon. Vi har et løsningsorientert sekretariat som er tilstede for oss når vi trenger det. Jeg vil også trekke frem våre effektive og gode tillitsvalgte. Det er dette som skiller oss fra våre konkurrenter, sier Ovesen.
Og så samarbeider vi med arbeidsgiver, og dette er noe som gir oss et godt rykte, tilføyer hun.
Vi har tro på samarbeid fremfor konflikt. Det er slik vi kommer til gode løsninger for våre medlemmer. Det er et samarbeid mellom organisasjon og arbeidsgiver.

Liz Ovesen trekker frem hvordan Parat Media har vært med på å påvirke arbeidsgivere til å se verdien av å ha organiserte ansatte.

Vi har eksempler på arbeidsgivere som har vært skeptisk til å gi sine ansatte tariffavtaler, og å ha ansatte som er organisert. Men gjennom godt arbeid fra organisasjonen og tillitsvalgte, har også disse arbeidsgiverne sett verdien. Nå er stemningen en helt annet, og som leder er det veldig fint å se at vi kan ha dette samarbeide med våre medlemmers arbeidsgivere, sier Ovesen.

Parat Medias leder går inn i 2019 med optimisme for sine medlemmer. Hun har målsettingen klar for hva de kommer til å fokusere på i året som kommer.

Vi kommer til å se på tariffavtalene og hvordan vi kan jobbe for å modernisere disse. I tillegg håper vi å få på plass et avtaleverk som gir bedre forutsigbarhet for våre medlemmer som har lønn basert på profesjon og bonus, sier Ovesen.

Jeg gleder meg til nok et spennende år som leder for Parat Media, og jeg håper vi kan få med oss mange flere medlemmer i året som kommer, tilføyer Ovesen.

Vi har alle en mening om hvordan vi skal ha det på arbeidsplassen vår, og det er som medlem i en organisasjon som Parat Media at du virkelig kan få en påvirkning på dette, avslutter Liz Ovesen.