Større skrift: A A A

Overhengende streikefare

Omkring 29.000 LO-medlemmer og 6.000 YS-medlemmer innen transport, matvareindustri, spedisjon og renhold tas ut i streik om det ikke blir enighet med NHO. AFP, krav om reise, kost og losji og tjenestepensjon var sentrale temaer da meklingen startet onsdag denne uken. Partene har frist for å komme til enighet innen midnatt lørdag 7. april. Hvis ikke vil rundt 35.000 LO- og YS-medlemmer over hele landet tas ut i streik fra søndag.

Det var en alvorspreget NHO-direktør Kristin Skogen Lund som snakket med NTB da mekling i privat sektor startet onsdag.
– Jeg kjenner på et stort ansvar fordi så mange står klare til å streike, konstaterte NHO-direktøren til NTB på vei inn til Riksmeklerens kontor onsdag formiddag. Meklingsfristen er satt til midnatt natt til søndag.

Omkring 29.000 LO-medlemmer og 6.000 YS-medlemmer innen transport, matvareindustri, spedisjon, renhold, verftsindustri, byggebransjen og en rekke andre bransjer tas ut i streik om det ikke blir enighet med NHO. I verste fall kan streiken trappes opp til å omfatte nærmere 200.000 medlemmer i privat sektor. Men NHO-sjefen har fortsatt troen på at det er mulig å unngå streik:
– Ja, jeg har faktisk det, vi har hatt veldig konstruktive samtaler så langt. Det er ingen av oss som ønsker konflikt. Selv om det er vanskelig, håper jeg inderlig vi skal klare det, sa hun.

Pensjon vanskeligst
Sakene det strides om i oppgjøret er AFP, tjenestepensjon, lønn og krav knyttet til reise, kost og losji for arbeidere som blir sendt på oppdrag. Skogen Lund sier det er pensjon som er det vanskeligste temaet. LO og YS krever en bedre tjenestepensjon med opptjening fra første krone, fra 13 års alder og i alle stillingsbrøker, noe NHO har blankt avvist. De ønsker ingen endringer i dagens tjenestepensjonsordning.

AFP-ordningen mener begge parter er for dårlig og må gjøres noe med, men de strides om hvordan. LO og YS krever at hullene i dagens AFP-ordning, som gjør at en av fire ansatte faller ut av ordningen mot slutten av arbeidslivet, tettes, samt tilleggsordninger for sliterne. NHO mener ordningen er kraftig underfinansiert og må legges helt om.

To ekstra meklere
Riksmekler Nils Dalseide har gått til det høyst uvanlige skritt å styrke laget med to ekstra meklere. I tillegg til Dalseide selv skal lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Kine Steinsvik, og Mats Ruland, tingrettsdommer i Oslo tingrett, delta.
– I år har vi et samordnet oppgjør, det første på ti år, og to krevende tvistetema på hvert sitt vis. AFP-ordningen og spørsmål knyttet til reise, kost og losji. Vi har valgt å utvide med en ekstra mekler for at vi sammen skal beherske mest mulig av de komplekse problemstillingene som reises, uttalte Dalseide til NTB i påsken.

De tre meklerne har allerede forberedt seg i lang tid på en eventuell mekling, og de har blitt kurset av eksperter på AFP og de andre meklingstemaene. Dalseide sier målet er at de tre meklerne skal kunne så mye om temaene at de kan klare å diskutere alle sider av dem, også sider som partene ikke har tenkt på før.

Faren for storstreik rykker stadig nærmere. Det blir i så fall den første storstreiken i privat sektor på 18 år.