Større skrift: A A A

Meklingen er i gang

Onsdag møttes YS og NHO hos Riksmekleren med fulle delegasjoner. Dermed er meklingen i gang for private virksomheter tilknyttet NHO. Skal streik unngås må partene bli enige innen midnatt førstkommende lørdag. Onsdag 4. april startet meklingen mellom YS og NHO i årets hovedoppgjør. For å unngå konflikt må partene komme til enighet innen klokken 24.00 lørdag 7. april. Klarer de ikke det, blir det storstreik fra arbeidstidens begynnelse søndag 8. april.

Tirsdag formiddag varslet YS plassfratredelse for seks tusen medlemmer i blant annet busselskaper, matvareindustri, media og spedisjon. Rundt 1500 Parat-medlemmer blir berørt hvis det blir streik fra søndag.

Mekler Mats Wilhelm Ruland får en krevende jobb. Det skal mekles om flere kompliserte spørsmål, som AFP og tjenestepensjon.
– Vi går til mekler for å unngå storstreik, men våre medlemmer er godt forberedt dersom konflikt blir nødvendig. Det er ingen grunn til å legge skjul på at vi står overfor noen utfordringer når vi nå skal løse kompliserte spørsmål om både AFP og tjenestepensjon. Det blir en vanskelig mekling, med mange viktige forhold som må løses, uttalte Vegard Einan, leder for YS Privat i forbindelse med plassfratredelsen tirsdag.
– Vi har vært tydelige på at vi ønsker en rettferdig pensjon for alle. For oss er det viktig å tette hullene som ligger i dagens AFP-ordning og sikre også de unge en tidlig inngang i tjenestepensjonen, sa Einan tirsdag.

YS har også krevd reallønnsvekst for sine medlemmer, samt at arbeidsgiver skal dekke merutgifter til reise, kost og losji.