Større skrift: A A A

Brudd i lønnsoppgjøret

Onsdag kveld brøt YS og NHO forhandlingene i årets lønnsoppgjør. Nå går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren, en mekling som starter 3. april. Onsdagens brudd øker ifølge forhandlingsleder Vegard Einan faren for storstreik fra 8. april.

Einan, som også er leder i YS Privat, sier det er meldt plassoppsigelse for nær 30 000 medlemmer i YS.
– Plassoppsigelsen omfatter YS-forbundene Parat, Negotia, YTF, Delta og Safe. Nå går oppgjøret til mekling over påske, med meklingsfrist 7. april klokken 24.00, sier Einan.

AFP og tjenestepensjon
De vanskeligste temaene i forhandlingene er AFP og tjenestepensjon.
– For oss er det viktig å tette hullene som ligger i dagens AFP-ordning. Det er en god ordning for dem som får den til utbetaling, men det er for mange som uforskyldt faller ut av ordningen på tampen av arbeidslivet, sier Einan. 

Se eksempel her på hvor galt det kan gå

Einan sier det ikke kan være slik at man kan tape en million i pensjon dersom man mister jobben en måned før man fyller 62. 
– Dette må vi rette opp, noe vi må få til i meklingen over påske, sier han.

Einan sier kravet også omfatter tjenestepensjon for alle. 
– I dag rammes de med veldig små stillinger, lav lønn og dem under 20 år. Det finnes ingen gode argumenter for at det skal være slik, sier forhandlingslederen.

Reallønnsvekst
Det har heller ikke blitt oppnådd enighet om de andre hovedkravene knyttet til reallønnsvekst.
– Vårt krav om at arbeidsgiverne må dekke merutgifter til reise, kost og losji er heller ikke innfridd. Blir vi ikke enige innen fristen kan det bli storstreik fra 8. april, sier Einan.

Les også: Tariffinformasjon - Brudd i forhandlingene mellom LO, YS og NHO

Her ligger PowerPoint (som pdf-fil) fra nettmøte med tillitsvalgte fredag 23. mars.