Større skrift: A A A

Samordnet oppgjør og forbundsvise tilpasningforhandlinger.

YS har vedtatt å kjøre et samordnet oppgjør i all hovedsak for å kunne løse spørsmålet om videreføring av AFP samt å "tette hullene" for de som faller utenfor.

Det betyr at Parat Media og MBL skal ha såkalte tilpasningsforhandlinger hvor kravene blir noe reduserte i omfang enn i et vanlig forbundsvist oppgjør.

Vi har blitt enige med MBL om å gjennomføre disse forhandlingene fredag 16. mars.