Større skrift: A A A

Hvor mye ferie kan overføres til neste år?

All lovbestemt ferie som ikke er tatt ut i år, blir overført til neste år. Arbeidsgiver kan ikke bli enig med arbeidstaker om å betale ut lønn for disse feriedagene, og kan heller ikke ta fra arbeidstaker ferien. Det gjelder uansett hva som er årsak til at ferien ikke ble avviklet.
 Hovedregelen er at den lovbestemte ferien skal brukes opp i ferieåret. Ferieloven gjør likevel unntak for ferie som ikke er tatt ut på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon. I tillegg åpner den for at partene kan avtale å overføre noe ferie til neste ferieår.

Ferieloven begrenser partenes mulighet til å avtale at ferie skal overføres til neste kalenderår. Arbeidstaker har ikke krav på å overføre den lovbestemte ferien, arbeidsgiver kan si nei til en slik avtale. Hvor mye ferie som kan overføres er ofte regulert i tariffavtale.

For arbeidstakere med 5-dagersuke kan 10 dager av den lovbestemte ferien avtales overført til året etter. Det vil si 12 virkedager, når vi regner lørdag med.

Mange virksomheter har 5 uker ferie, altså 4 flere feriedager enn ferieloven gir rett på. Ferieloven regulerer ikke disse avtalefestede feriedagene. Partene kan avtale at de skal overføres i tillegg. Ferieloven er heller ikke til hinder for at arbeidstaker får lønn i stedet for feriedagene.

Arbeidstaker over 60
Arbeidstakere som har fylt 60 år ikke kan avtale å overføre den ekstra ferieuken de har krav på etter ferieloven. Den skal avvikles i ferieåret.

Sykdom og foreldrepermisjon
Er det arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon som er årsak til at feriedagene ikke ble tatt ut i ferieåret, skal ferien overføres til året etter. Overføringen av disse dagene krever ikke avtale.