Større skrift: A A A

Professorbesøk hos Parat Media

BI-professor Bård Kuvaas sier kortsiktige, resultatbaserte bonus- og lønnssystemer ofte virker mot sin hensikt. Fastlønn fører derimot til at medarbeiderne føler seg mer anerkjente, blir mer lojale og færre slutter i virksomheten.

Kuvaas sier det er mange skjulte kostnader ved nedbemanning i en virksomhet.
– Høy grad av usikkerhet knyttet til om du har jobb, eller ikke, gir lavt engasjement og du bidrar i mindre grad med ideer bedriften kan ha nytte av, sier professoren.

Indre motivasjon fungerer best
Medlemmene i Parat Media vet nå mer om ytre og indre motivasjon.
– Ytre motivasjon knyttes ofte til resultatet av en utført oppgave. Indre motivasjon gir tilfredshet, interesse, glede eller mening knyttet til de jobben vi utfører gjennom hele arbeidsdagen, sier Kuvaas.

Han sier fravær av belønning ofte kan oppleves som en straff.
– Stopp av ekstra belønning gir ofte lavere motivasjon enn før man fikk den første belønningen. Jo mer ønsket eller forventet en belønning er, jo mer demotiverende er det når den stopper opp, fjernes eller ikke oppnås. Potensial for demotivasjon hos de som får mindre enn gjennomsnittet, men også for de som får mer enn gjennomsnittet, men mindre enn mest, sier Kuvaas.

Fast lønn og faste ansettelser
BI-professoren anbefaler fastlønn og faste ansettelser.
– De som virkelig gjør en god jobb liker å bli godt betalt, men god betaling er ikke dermed årsaken til at de gjør en ekstra god jobb. Betal derfor medarbeiderne godt og på en måte som oppfattes som rettferdig og konkurransedyktig, sier Kuvaas.

Kuvaas og Lizz