Større skrift: A A A

To foredrag med Bård Kuvaas ( BI) tirsdag 28 november i Lakkegata

Kuvaas, Bård_DSC_6790Det første foredraget handler om variabel lønn, provisjon og motivasjon. Hva er det som motiverer oss til å yte? Fungerer provisjon?
Er det slik at uten incentivordninger så sitter vi med hendene i fanget? Eller er det slik at det ikke er eksistensen, men typen av incentiver som er avgjørende for om de øker eller reduserer prestasjoner
Foredrag nummer to handler om nedbemanningens skjulte kostnader. Hva skjer i bedriften etter en nedbemanning? Er nedbemanning lønnsomt?? For så enkelt er det ikke, ifølge flere forskningsprosjekter. Når en virksomhet sier opp ansatte, fører det nemlig til at flere av de ansattes kolleger også velger å forlate virksomheten.
 – Nedbemanning av én prosent av arbeidsstyrken fører til en økning i såkalt frivillig avgang på 31 prosent og g ofte er det de mest verdifulle som forlater virksomheten i kjølvannet av en nedbemanningsrunde.
I USA kalles dette for "dumbsizing" i stedet for det mer vanlige "downsizing". Dette er snakk om ledelse av menneskelige ressurser (HR) i gode tider – og i dårlige.
Mellom foredragene vil det bli servert pizza og mineralvann.
Vi har plass til ca. 40 tillitsvalgte og medlemmer til dette arrangementet og alle kostnader dekkes av Parat Media. Klubber som har behov for å få dekket reiseutgifter (fly) kan ta kontakt med liz.ovesen@parat.com
Fortløpende påmelding til samme e-postadresse.