Større skrift: A A A

Nye minstelønnssatser i 2018

Parat/Parat Media og MBL har i dag forhandlet om regulering av minstelønnssatsene. Satsene er regulert med 2,5 prosent og de nye satsene er:
.
Begynnerlønn for arbeidstakere over 18 år skal være minst: kr. 27.252,-  per md.

Etter 2 års sammenhengende ansettelse skal arbeidstakere ha en lønn på minst: kr. 29.951 per md.

Arbeidstakere med mer enn to års relevant godkjent høyskole /universitetsutdannelse skal ha en lønn på minst: kr.  32.796,- per md.