Større skrift: A A A

Tillitsvalgte i Parat Media til Reykjavik

Over 40 tillitsvalgte reiser til Reykjavik i april. Odd Jenvin og Lill Fischer i Parat vil stå for programmet og her vil tema blant annet bli det organiserte arbeidsliv, kompetanse og utviklingen av rollen som tillitsvalgt. Tillitsvalgte i dag er mer coach enn vaktbikkje og medlemmenes krav og behov er endret de siste årene. Tillitsvalgte kommer fra alle deler av mediebransjen og vi har representanter fra de aller fleste norske mediekonsern.