Lønnsstatistikk 2015

Mediebedriftenes Landsforening utarbeider hvert år statistikk over lønn, overtid, bonus og provisjon i bransjen. 

05.04.2017