Lokale forhandlinger 2018

Flere klubber har nå avsluttet lokale forhandlinger. På neste side finner du en oversikt som oppdateres fortløpende.
17.10.2018

Nye minstelønnssatser i 2018

Parat/Parat Media og MBL har i dag forhandlet om regulering av minstelønnssatsene. Satsene er regulert med 2,5 prosent og de nye satsene er:
.
Begynnerlønn for arbeidstakere over 18 år skal være minst: kr. 27.252,-  per md.

Etter 2 års sammenhengende ansettelse skal arbeidstakere ha en lønn på minst: kr. 29.951 per md.

Arbeidstakere med mer enn to års relevant godkjent høyskole /universitetsutdannelse skal ha en lønn på minst: kr.  32.796,- per md.
11.06.2018

Lokale forhandlinger 2016

Her finner du en oversikt over alle innrapporterte lokale forhandlinger.
05.04.2017