Tariffregulert tjenestepensjon

MBL og Parat/Parat Media har forhandlet om minimumsnivå på innskuddsbasert pensjon. Nivået er beskrevet her.
21.03.2017

Endring av knekkpunkt i innskuddsbasert tjenestepensjon

Endringen trer ikke i kraft før 1.1. 2017 men jfr. bestemmelser i Presse- og Medieoverenskomsten skal endringer i tjenestepensjon forhandles med de tillitsvalgte. 
Endringer i tjenestepensjon skal forhandles med en har 15 måneders oppsigelsesfrist og det betyr at dette må være ferdig forhandlet før 1. oktober 2015.
Endringen trer ikke i kraft før 1.1. 2017 men jfr. bestemmelser i Presse- og Medieoverenskomsten skal endringer i tjenestepensjon forhandles med de tillitsvalgte. 
Endringer i tjenestepensjon skal forhandles med en har 15 måneders oppsigelsesfrist og det betyr at dette må være ferdig forhandlet før 1. oktober 2015.
Endringen trer ikke i kraft før 1.1. 2017 men jfr. bestemmelser i Presse- og Medieoverenskomsten skal endringer i tjenestepensjon forhandles med de tillitsvalgte. 
Endringer i tjenestepensjon skal forhandles med en har 15 måneders oppsigelsesfrist og det betyr at dette må være ferdig forhandlet før 1. oktober 2015.
10.03.2017