Større skrift: A A A

Bli med på påskequiz!

Parat inviterer til påskequiz - svar på enkle spørsmål og vær med i trekningen om Flax-lodd!
12.04.2019

Sentrale tillegg, lokale forhandlinger og minstelønnssatser.

Lavtlønnstilegget er gitt til de tariffavtalene hvor gjennomsnittslønnen ligger under 90 % eller akkurat på 90 % i forhold til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Dette er kun en beregningsmåte og er ikke et utrykk for at en som tjener under industriarbeider-lønn er å regne som lavtlønnet.  Det er altså gjennomsnittslønnen på hele tariffavtalen, ikke den enkeltes lønn, som avgjør hvorvidt det gis lavlønnstillegg eller ikke.

09.04.2019

Meklingen fortsetter mot midnatt

Nær 25.000 arbeidstakere i NHO-bedrifter vil bli tatt ut i streik mandag dersom ikke partene i mellomoppgjøret blir enige før midnatt.
31.03.2019